Contact

Email
bestuur@longawijnjewoude.nl

Bestuur
Voorzitter:  Mariëlle van Aalst (vacant)

–    tel     : 06-30144878

Penningmeester: Pietje Elsinga

–    tel     : 0516-850198

Bestuurslid: Anneke van der Meulen

–    tel     : 06-28939327
Bestuurslid: Anneke Atsma
–    tel     : 06-23641066

 

Trainers

Peuter- en kleutergymnastiek
Sigrid Hof
–      tel     : 0516-481159
–      email: b.hof11@home.nl

Recreatie gymnastiek, springgroep, acro, streetdance en turnen
Lara Valkman
–     tel     : 06-29476067
–     email: lara_valkman@hotmail.com

Redactie clubblad                                                                                                       Kopij voor het clubblad kan digitaal en zonder speciale opmaak aangeleverd op: redactielonga@gmail.com  o.v.v. kopij Longa clubblad                                             Ali Meinsma en Geartsje van der Mei