Contactgegevens

bestuur@longawijnjewoude.nl
administratie@longawijnjewoude.nl

Bestuur Longa

Voorzitter:                        Jildou Schaap

Secretaris:                        Inge de Vries-Bakker

Penningmeester:              vacant

Algemeen bestuurslid:     Alie Meinsma

Algemeen bestuurslid:     Andrea Derksen-Wiegersma (ledenadministratie)