Lidmaatschap

Wil je lid worden van GV Longa Wijnjewoude?
Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en mail dit naar administratie@longawijnjewoude.nl

Inschrijfformulier

GV Longa Wijnjewoude hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring vertellen we zo helder en transparant mogelijk hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Wij zijn verplicht ons de houden aan de Wet- en regelgeving met betrekking tot privacy; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Contributie per 1 oktober 2020 inclusief bondscontributie

training                                                       contributie per maand

Kleutergym €16,00
Turnen recreatie €23,50
Springen jeugd €23,50
Springen vgo €16,00
Acrogym 2x p.w.  €43,00
Turnen selectie jeugd 2x p.w.  €56,50
Turnen selectie  €68,00
Combinatie Acrogym/turnen selectie €80,00
Keepfit €18,50
   

Bijkomende kosten

* Wasgeld voor wedstrijdkleding, per keer €0,50 te betalen aan de trainster.
* Voor de wedstrijden wordt voor begeleiding gezorgd. Zij die aan de wedstrijden deelnemen, betalen hiervoor €2,00 per wedstrijd.
* Voor de deelname aan wedstrijden dient wedstrijdgeld (opgelegd door de KNGU) te worden betaald. Dit wordt door de vereniging voorgeschoten en vervolgens automatisch van uw rekening afgeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur per email.

Stichting Leergeld Friesland Oost:

Voor ouders die beschikken over minimale financiële middelen is er de mogelijkheid een bijdrage te vragen aan Stichting Leergeld Friesland Oost voor de contributie. U kunt via www.kindpakket.nl een aanvraag indienen.

Contact
bestuur@longawijnjewoude.nl

Ledenadministratie
Anneke Atsma
administratie@longawijnjewoude.nl 

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat kan 2 x per jaar, per 1 januari en per 1 juli door een mail te sturen naar administratie@longawijnjewoude.nl. De opzegtermijn is 4 weken.