Lidmaatschap

Wil je lid worden van GV Longa Wijnjewoude?
Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en mail dit naar administratie@longawijnjewoude.nl

Inschrijfformulier

GV Longa Wijnjewoude hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring vertellen we zo helder en transparant mogelijk hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Wij zijn verplicht ons de houden aan de Wet- en regelgeving met betrekking tot privacy; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Contributie jeugd per 1 januari 2019

trainingsuren per week                              contributie per maand

kleutergym                                                       €13,00
1 ½                                                                      €19,50
2                                                                          €26,00
2 ½                                                                      €32,50
3                                                                          €39,00
4                                                                          €52,00
5                                                                          €58,50
6                                                                          €69,94

 Contributie Keep fit per 1 januari 2019

trainingsuren per week                               contributie per maand

 1                                                                          € 16,50

Bijkomende kosten

Iedereen die lid is van de vereniging moet bondscontributie van de KNGU  betalen.
Voor het jaar 2019/2020 geldt:

* Leden vanaf 16 jaar betalen per jaar € 6,55 per kwartaal.
* Jeugdleden onder de 16 jaar betalen € 5,35 per kwartaal.

Deze bedragen worden automatisch van uw rekening afgeschreven.

Extra kosten zijn:

* Wasgeld, per keer €0,50 te betalen aan de leidster.
* Voor de wedstrijden wordt voor begeleiding gezorgd. Zij die aan de wedstrijden deelnemen, betalen hiervoor €2,00 per wedstrijd.
* Voor de deelname aan wedstrijden dient wedstrijdgeld (opgelegd door de KNGU) te worden betaald. Dit wordt door de vereniging voorgeschoten en vervolgens automatisch van uw rekening afgeschreven.
* De kinderen die deelnemen aan de wedstrijden gebruiken wedstrijdkleding (een trainingspak en/of een gympak) van de vereniging. Deze vergoeding €4,50 (per jaar) wordt automatisch afgeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur per email.

Stichting Leergeld Friesland Oost:

Voor ouders die beschikken over minimale financiële middelen is er de mogelijkheid een bijdrage te vragen aan Stichting Leergeld Friesland Oost voor de contributie. U kunt via www.kindpakket.nl een aanvraag indienen.

Contact
bestuur@longawijnjewoude.nl

Ledenadministratie
Desiree van Dijk
administratie@longawijnjewoude.nl