Lidmaatschap

Wil je lid worden van GV Longa Wijnjewoude?
Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en mail dit naar administratie@longawijnjewoude.nl

Inschrijfformulier

GV Longa Wijnjewoude hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring vertellen we zo helder en transparant mogelijk hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Wij zijn verplicht ons de houden aan de Wet- en regelgeving met betrekking tot privacy; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Contributie per 1 augustus 2022 inclusief bondscontributie

Training                                                                         Contributie per maand

Ouder&Kindgym €16,00
Kleutergym €16,00
Springen jeugd €24.50
Turnen recreatie 6 tot ca 9 jaar woensdag €24,50
Turnen recreatie vanaf 10 jaar vrijdag €24,50
Turnen selectie jeugd 2x p.w.  €57,50
Turnen selectie 2x p.w. €69,00
Acrogym €24,50
   
   

Bijkomende kosten

* Wasgeld voor wedstrijdkleding, per keer €0,50 te betalen aan de trainster.
* Voor de wedstrijden wordt voor begeleiding gezorgd. Als je aan de wedstrijden deelneemt, betaal je  hiervoor €2,00 per wedstrijd.
* Voor de deelname aan wedstrijden dient wedstrijdgeld (opgelegd door de KNGU) te worden betaald. Dit wordt door de vereniging voorgeschoten en vervolgens automatisch van uw rekening afgeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur per email.

Stichting Leergeld Friesland Oost

Voor ouders die beschikken over minimale financiële middelen is er de mogelijkheid een bijdrage te vragen aan Stichting Leergeld Friesland Oost voor de contributie. U kunt via www.kindpakket.nl een aanvraag indienen.

Contact
bestuur@longawijnjewoude.nl

Ledenadministratie
Andrea Derksen-Wiegersma
administratie@longawijnjewoude.nl 

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat kan 2 x per jaar, per 1 januari en per 1 juli door een mail te sturen naar administratie@longawijnjewoude.nl. De opzegtermijn is 4 weken.