Grote clubactie 2021

Het 1e superlot van de Grote Clubactie 2021 voor Longa is verkocht door Teun & Lotte aan Tolk Inge! Inge bedankt voor je sponsorbijdrage aan Longa weer! 

 

Een Tolk Nederlandse Gebarentaal, tolkt van het gesproken Nederlands naar Nederlandse Gebarentaal (NGT). (zoals Irma bij de persconferenties) Maar voor mensen die de NGT niet beheersen, maar wel slechthorend of doof zijn is een Schrijftolk een uitkomst. Een schrijftolk typt het gesprokene naar geschreven Nederlands op spreeksnelheid mee, doormiddel van een Velotype toetsenbord. Live ondertiteling als ware. Men kan dit dan meelezen op een tablet, telefoon, op de laptop, via de beamer of op de eigen computer thuis nu in Coronatijd. Vanaf 35 decibel verlies heeft u recht op tolkuren en dit wordt vergoed door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wilt u er meer over weten, mail of bel gerust of kom langs dan laat ik het graag zien.

Info@tolkinge.nl
06-40431749
Welfingstrjitte 14
Wijnjewoude