Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering GV Longa Wijnjewoude

Datum: woensdag 19 juni (en indien nodig donderdag 4 juli)

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: De Swingel Wijnjewoude

Beste leden van Longa,

Er zijn ondanks vele pogingen nog steeds geen leden of ouders van leden gevonden die in het bestuur willen. Het huidige bestuur van Longa ziet zich dan ook genoodzaakt om een extra ledenvergadering te beleggen met daarin het bericht dat het bestuur, indien er geen kandidaten zijn die GV Longa voor de langere termijn willen besturen, voorstelt aan de Algemene Ledenvergadering om de vereniging op te heffen. Mochten er geen kandidaten zich melden of er zijn niet genoeg leden aanwezig op de vergadering, dan volgt de tweede ALV op donderdag 4 juli, met de definitieve stemming.

We hopen op jullie komst, zodat Longa voortgezet kan worden!

Agenda

1. Opening

2. Bestuursleden

3. Rondvraag

4. Sluiting