Belangrijke mededeling

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering GV Longa Wijnjewoude

Locatie: De Swingel Wijnjewoude

Datum: donderdag 4 juli

Aanvang: 20:00 uur

Beste leden van Longa,

Woensdag 19 juni jl. heeft de extra Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Aangezien er te weinig animo was om bestuurlijk gezien de schouders er onder te willen zetten, én de opkomst te laag was voor een geldige stemming, zijn we genoodzaakt om de 2e ledenvergadering te houden op donderdag 4 juli 2019 om 20.00 in de Swingel.

Als er vóór of tijdens deze vergadering geen mensen zich aanmelden om GV Longa voor de langere termijn te besturen, volgt de beslissende stemming onder de aanwezigen over het wel of niet opheffen van onze vereniging.

Als GV Longa niet wordt voortgezet betekent het dat op woensdag 12 juli 2019 de laatste training zal zijn, waarna GV Longa de deur sluit!

We hopen dat velen onze vereniging een warm hart toedragen, dus graag tot 4 juli.

Agenda

  1. Opening
  2. Bestuursleden
  3. Rondvraag
  4. Sluiting