Bondscontributie vanaf 01-01-2017

Per 01-01-2016 heeft de KNGU de Bondscontributie fors verhoogd. Door omstandigheden heeft Longa over het jaar 2016 de verhoging niet doorgevoerd aan haar leden.

Met ingang van 01-01-2017 zal dit veranderen. Longa heeft geen invloed op de af te dragen bondscontributie. Wij zullen vanaf 01-01-2017 de nieuwe tarieven aan de leden doorbereken.

De Bondscontributie voor jeugdleden (tot 16 jaar) bedraagt € 5,06 per kwartaal, of wel € 20,24 per jaar. Longa heeft tot nu toe € 15,36 per jaar doorberekend.

De Bondscontributie voor leden vanaf 16 jaar bedraagt € 6,18 of wel € 24,72 per jaar. Longa heeft tot nu toe € 19,72 doorberekend.

Ook wordt de Bondscontributie vanaf 01-01-2016 per kwartaal vooraf bij de verenigingen geïncasseerd. Wij willen hier graag bij aansluiten en zullen dan ook in de eerste maand van het kwartaal de bondscontributie vooraf gaan innen.

Voor de meeste leden is de bondscontributie 2016 in augustus 2016 al geïncasseerd. Voor een aantal leden (nieuwe leden) is dit nog niet het geval. Wij zullen voor deze leden in december een inhaalslag maken. Eenmalig zal dan de bondscontributie over 2016 geïncasseerd worden.

Een duidelijke uitleg over de bondscontributie staat op de volgende site:

http://www.gymsport.nl/data/2016-clubmanagement/regelgeving-en-kosten-2016.pdf